معاوضه خودرو شما در خانه خودرو شمال با توجه به تعداد لیست افراد می‌توانید در چند روز متغیر باشد.

بله با توجه به قوانین و شرایط روز امکان خرید اقساطی فراهم خواهد بود.

در حال حاضر با توجه به دستور اتحادیه، نیازی به ثبت سند رسمی از طریق دفترخانه برای نقل و انتقال خودرو نبوده و برگه سبز خودرو سند رسمی می باشد.

بله، خودروی خریداری شده شما ابتدا توسط کارشناسان فنی ما چک و تمامی اطلاعات آن در اختیار شما قرار می‌گیرد.

خیر، شما در انتخاب مدل و برند خودروی مد نظرتان کاملا آزاد هستید. شما می‌توانید از مدل های خودروهای نمایندگی ما استفاده نمایید.