آدرس : رشت، بلوار ولیعصر، روبروی فرودگاه بین المللی سردار جنگل
شماره تماس های دفتر: 33731230-013
شماره موبایل مدیر فروش نمایندگی: 09112223344
اینستاگرام: hyundai.202ktl@