خانه خودروی شمال نمایندگی 1302 لاماری

آدرس : جاده رشت به سمت خمام، قبل از بازار ماهی فروشان
شماره تماس های دفتر: 34491245-013
شماره موبایل مدیر فروش نمایندگی: 09112223344
اینستاگرام: lamari_1302@