خانه خودروی شمال نمایندگی 131 فردا موتورز
خانه خودروی شمال نمایندگی 131 فردا موتورز

شماره تماس های دفتر: 33731230-013
شماره موبایل مدیر فروش نمایندگی آقای امیدوار: 09116552477
آدرس شعبه رشت: رشت، بلوار شهید انصاری، تقاطع بلوار دیلمان

آدرس شعبه انزلی: منطقه آزاد انزلی، مـحـور انزلی-رشت، روبروی پادگان نیروی دریایی
اینستاگرام: fardaco.131@