شرکت خانه خودروی شمال، بزرگ ترین شرکت مولتی برند خودروی گیلان خدمات و ضمانت هایی روی خودروی شما قرار می دهد که در کنار اطمینان خاطر و آرامش برای فروشنده، ارزش مضاعفی را برای خودروی ایشان ایجاد می کند که به فروش سریع تر و با شرایط بهتر آن کمک خواهد کرد.

فروش خودرو شما در شرکت خانه خودرو شما بسته به متغیرهای موجود در بازار دارای زمانبندی متفاوتی خواهد بود.

کارشناسان خانه خودروشمال با بررسی روز بازار و با در نظر گرفتن شرایط خودروی شما و گزارش کارشناسی شده خودرو، نسبت به ارزیابی و قیمت گذاری اقدام می‌کنند.

خیر، هیچ گونه هزینه‌ی از مشتریان گرامی خانه خودرو شمال چه بصورت حضوری ویا آنلاین دریافت نمی‌گردد.

خیر، الزامی برای تحویل خودرو به شرکت خانه خودرو شمال وجود ندارد. خودروی شما می تواند در محل شما کارشناسی شود، سپس به صورت اختصاصی خودرو آگهی شده تا خودروی شما به بهترین و مطمئن ترین شرایط به فروش رسانده شود.